Duchovné cvičenia Cesta za slobodou


Prichádzame s ponukou duchovných cvičení v každodennom živote.
Od 22. 2. 2023 do 16. 4. 2023 pozývame na duchovné cvičenia s názvom Cesta za slobodou.
Duchovné cvičenia trvajú 8 týždňov.
Začiatok - Popolcová streda /22.2.2023/ a záver - 2. Veľkonočná nedeľa /16.4.2023/.

Duchovné cvičenia v každodennom živote
Úplné duchovné cvičenia sa často poskytujú s ubytovaním a trvajú jeden mesiac. Zvyčajne zahŕňajú až 150 hodín modlitby. Druhou možnosťou sú duchovné cvičenia konané o všednom dni s duchovným sprievodcom a môžu zahŕňať až 300 hodín modlitby. Duchovné cvičenia „Cesta k slobode“, trvajú 52 dní, sú teda kratšou formou, ale je možné si ich predĺžiť tým, že si niektoré dni zopakujete. Ideálom pri týchto cvičeniach je, aby ste s textami pracovali v systematickom poradí,
 t.j. od prvého dňa, až do konca.
 
Stretnutie sa s duchovným sprievodcom online formou alebo osobne
Môžete sa každý týždeň stretnúť individuálne so skúseným duchovným sprievodcom a podeliť sa s nim o ovocie svojej modlitby online formou alebo osobne. Počas týchto duchovných cvičeniach vám ponúkame možnosť vybrať si človeka za svojho duchovného sprievodcu. Radšej, ako by ste si robili cvičenia sami, vám odporúčame stretávať sa so skupinou alebo sprievodcom, pretože vám to umožní od ostatných sa učiť a podeliť sa o akékoľvek otázky alebo pochybnosti, ktoré sa pravdepodobne objavia.
 
Váš osobný vklad si teda vyžaduje:
· každodenné stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom a večerné spytovanie  
  svedomia,
· osobné zdieľanie, rozhovor so sprevádzajúcim – online formou alebo osobne (1x týždenne),
· prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov na tejto web stránke.

Prosíme vás, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.
 

Na stránku sa REGISTRUJTE len jedenkrát, aby sa vám vytvorilo vlastné konto, kde budete mať prístup k duchovným cvičeniam. Pri opätovnej návšteve stránky kliknite na tlačidlo PRIHLÁSENIE, zadajte váš email a heslo.