Duchovné cvičenia NOVÝ ZAČIATOK


Prichádzame s ponukou duchovných cvičení v každodennom živote.
Od 4. 12. 2023 do 24. 12. 2023 pozývame na duchovné cvičenia s názvom NOVÝ ZAČIATOK.
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE ZÁUJEMCOV O DC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfESk4YmeHY5PSXVPtfzz-7AxWP_hqdUHhdWZ4hlnjYqraC7A/viewform
(kapacita sprevádzajúcich je už obsadená) 

Aj v tomto Adventom období prichádzame s ponukou
ONLINE DUCHOVNÝCH CVIČENÍ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

NOVÝ ZAČIATOK


Duchovné cvičenia budú trvať 3 týždne (4.12. - 24.12.2023); začnú v pondelok po 1. adventnej nedeli a skončia 4. adventnou nedeľou. 
Spolu s biblickými postavami Nového zákona budeme objavovať Boha prítomného v ich životoch. Vo svetle ich odpovedí budeme hľadať a objavovať aj svoje vlastné odpovede na Božie pozvanie k novému životu.

Duchovné cvičenia v každodennom živote
Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly sú pre zaneprázdneného človeka dnešnej doby dôležitým míľnikom, pretože mu umožňujú hľadieť na seba s láskou, poskytujú mu priestor na ticho a pokoj, ponúkajú čas na zastavenie sa a spomalenie. 
Duchovné cvičenia „Nový začiatok“, trvajú 21 dní a sú ich kratšou formou.

Stretnutie sa s duchovným sprievodcom online formou alebo osobne
S duchovným sprievodcom sa môžete stretnúť každý týždeň (online rozhovor, Skype, email, telefonát) a podeliť sa s nim o ovocie svojej modlitby.  
Aj počas týchto duchovných cvičení vám ponúkame možnosť duchovného sprievodcu, pretože vám môže pomôcť na vašej duchovnej ceste. Môžete sa s ním podeliť o akékoľvek otázky alebo pochybnosti, ktoré budete prežívať. 
 
Váš osobný vklad si teda vyžaduje:
  • každodenné stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom a večerné spytovanie svedomia,
  • osobné zdieľanie, rozhovor so sprevádzajúcim – online formou alebo osobne (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov na tejto web stránke. 
 
Prosíme vás, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.