Online duchovné cvičenia


Zastav sa na chvíľu a spočiň v Božej prítomnosti cez krátke stíšenie, zamyslenie, modlitbu, meditáciu nad Božím slovom, alebo vrámci duchovných cvičení v každodennom živote počas Adventu a Pôstu.

Zostúp do hlbokého duchovného spojenia so sebou a Trojjediným Bohom a obnov svoj život.

Rady ťa budeme sprevádzať na tvojej ceste.
Congregatio Jesu

Duchovné cvičenia - Pôst

Prichádzame s ponukou duchovných cvičení v každodennom živote.
Od 19. 2. 2024 do 12. 4. 2024 pozývame na duchovné cvičenia s názvom ŠTYRI TUCTY DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.
Mám záujem o duchovné cvičenia
35 Duchovných cvičení podľa svätého Ignáca z Loyoly
Láska je...
Strom Jesseho
Pôst s Božím Slovom
So srdcom otca
Životodarne s blahoslavenstvami

Materiály

Ponúkame texty duchovných cvičení v každodennom živote, ktoré prebehli v rámci online duchovných cvičení počas Adventu alebo Pôstu v predošlých rokoch. Ak by ste mali záujem o niektoré z nich, neváhajte nás kontaktovať.

Mám záujem o materiály

Examen - MODLITBA MILUJÚCEJ POZORNOSTI

Pod pohľadom milujúceho Boha, sme pozvaní uvedomovať si, akými spôsobmi nás Boh počas dňa neprestajne obdarúva. Examen pripravila a narozprávala Miroslava Martina Lukčiková, CJ. Autorom hudby je Martin Paulíny.
Pozývame ťa ku dennej modlitbe examenu
Konaj dobro
Svetlo
Požehnanie
Usporiadané diela