Online duchovné cvičenia


Zastav sa na chvíľu a spočiň v Božej prítomnosti cez krátke stíšenie, zamyslenie, modlitbu, meditáciu nad Božím slovom, alebo vrámci duchovných cvičení v každodennom živote počas Adventu a Pôstu.

Zostúp do hlbokého duchovného spojenia so sebou a Trojjediným Bohom a obnov svoj život.

Rady ťa budeme sprevádzať na tvojej ceste.
Congregatio Jesu

35 Duchovných cvičení podľa svätého Ignáca z Loyoly
Láska je...
Strom Jesseho
Pôst s Božím Slovom
So srdcom otca
Životodarne s blahoslavenstvami

Materiály

Ponúkame texty duchovných cvičení v každodennom živote, ktoré prebehli v rámci online duchovných cvičení počas Adventu alebo Pôstu v predošlých rokoch. Ak by ste mali záujem o niektoré z nich, neváhajte nás kontaktovať.

Mám záujem o materiály

Examen - VNÍMAVOSŤ

Modlitba je dobre prispôsobená individuálnym potrebám a trvá asi desať až dvadsať minút. Examen pripravila a narozprávala Anna Letícia Dirbáková, CJ. Autorom hudby je Martin Paulíny.
Pozývame ťa ku dennej modlitbe examenu
Požehnanie
Svetlo
Usporiadané diela
Konaj dobro