Duchovné cvičenia ŠTYRI TUCTY DUCHOVNÝCH CVIČENÍ


Prichádzame s ponukou duchovných cvičení v každodennom živote.
Od 19. 2. 2024 do 12. 4. 2024 pozývame na duchovné cvičenia s názvom ŠTYRI TUCTY DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.
Pozývame vás na
ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE,
ktorých autorkou je Edita Príhodová, CJ. Duchovné cvičenia s názvom

ŠTYRI TUCTY (NETUCTOVÝCH) DUCHOVNÝCH CVIČENÍ S BIBLICKO-POETICKÝMI PODNETMI

budú trvať 8 týždňov, t. j. 19.2.2024 – 12.4.2024. Začnú sa v pondelok po 1. pôstnej nedeli a skončia v piatok po 2. veľkonočnej nedeli. 
Knižné publikácie sú prístupné vo viacerých kníhkupectvách, napr. Zachej, Panta Rhei, Anjelik, Ver.sk
V prípade záujmu o elektronickú verziu nájdete bližšie informácie v prihlasovacom formulári.  

Link na PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Kniha Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi je inšpirovaná ignaciánskymi duchovnými cvičeniami. V 48 spirituálno-poetických podnetoch prináša autorka témy, ktoré sa dotýkajú zmyslu života, tajomstva Kristovho vtelenia, rozlišovania a voľby, nasledovania Krista, ako aj otázky zmyslu utrpenia, ktoré smrťou nekončí, ale víťazstvom v Kristovom vzkriesení a nanebovstúpení.

Duchovné cvičenia v každodennom živote
Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly sú pre zaneprázdneného človeka dnešnej doby dôležitým míľnikom, pretože mu umožňujú hľadieť na seba s láskou, poskytujú mu priestor na ticho a pokoj, ponúkajú čas na zastavenie sa a spomalenie.

Stretnutie sa s duchovným sprievodcom online formou alebo osobne
S duchovným sprievodcom sa môžete stretnúť každý druhý týždeň (online rozhovor, Skype, email, telefonát) a podeliť sa s nim o ovocie svojej modlitby.  
Aj počas týchto duchovných cvičení vám ponúkame možnosť duchovného sprievodcu, pretože vám môže pomôcť na vašej duchovnej ceste. Môžete sa s ním podeliť o akékoľvek otázky alebo pochybnosti, ktoré budete prežívať. 

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:
každodenné stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom a večerné spytovanie svedomia,
  • osobné zdieľanie, rozhovor so sprevádzajúcim – online formou alebo osobne (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov na tejto web stránke. 
 
Prosíme vás, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

 
V prípade záujmu o duchovné cvičenia je potrebná registrácia. Po zaregistrovaní sa prihláste.